Den norske veterinærforening
Tulip flowers

28. mars 2017 10:49

Norsk Veterinærhistorisk Selskap

Vi minner våre medlemmer om kaffetreffet tirsdag 4.4.17. Arne Ola Refsdal, pensjonist fra GENO, vil snakke om:: Fra lagsokse til verdensmarked. Korte glimt fra historien om storfereproduksjon i Norge.

 
cow-1-1560268

28. mars 2017 10:20

Norsk Veterinærhistorisk Selskap

Vitenskapshistorisk seminar torsdag 27. april kl. 13:00 - 16:30 i Fellesauditoriet, Adamstuen: Betydningen av fôrets kation-anion balanse (DCAB) i forebygging av melkefeber - en viktig veterinærmedisinsk oppdagelse gjort på NVH

 
20161214_124012

27. mars 2017 15:51

Veterinærforeningen med klare krav i årets statsoppgjør!

Leder av forhandlingsutvalget for ansatte veterinærer, Tina Trangerud, med klare krav i årets mellomoppgjør i staten

  • Sentral
 
easter-eggs-2-1424623

23. mars 2017 12:52

Oslo og Akershus veterinærforening

Referat og årsberetning fra årsmøtet i Oslo og Akershus veterinærforening 15.3.17.

  • Oslo
 
stokkand

23. mars 2017 10:35

Vestenfjeldske veterinærforening

Referat fra årsmøtet i Vestenfjeldske veterinærforening 11. november 2016.

  • Vestenfjeldske
 
crocuses-1405321

17. mars 2017 10:15

Møre og Romsdal veterinærforening

Referat fra årsmøtet i Møre og Romsdal veterinærforening 17. januar 2017.

  • Møre og Romsdal
 
NVH

15. mars 2017 12:29

Flytting av Veterinærhøgskolen utsettes til sommeren 2020

Etter anbefaling fra Statsbygg har Kunnskapsdepartementet besluttet at flyttingen til Ås utsettes til 2020. Ferdigstillelsen av det nye bygget på Ås vil bli syv måneder forsinket.

  • Sentral
 
Vetdager 2017

13. mars 2017 12:02

Gratis arrangement for alle med tillitsverv i Veterinærforeningen!

Alle med tillitsverv i veterinærforeningen er velkommen til gratis arrangement på Veterinærdagene!

  • Sentral
 
20161214_124012

13. mars 2017 10:46

Hva gjør Veterinærforeningen for meg?

I Norsk veterinærtidsskrift nr 2 kan du leser hva leder i DNV-A, Cathrine Trangerud sier om noe av det som gjøres i foreningen for medlemmene.

  • Sentral
 
DNV Bondelaget

10. mars 2017 10:08

Veterinærforeningens innspill til jordbruksforhandlingene 2017

Veterinærforeningen var i møte med Bondelaget om årets jordbruksforhandlinger Vi mener at skal veterinærdekning og god dyrevelferd sikres, må satsene til veterinære reiser dobles!

  • Sentral
 
lederkurs

21. februar 2017 21:35

Lederkurs Modul 1 2017

Trenger du som klinikkleder faglig påfyll? I samarbeid med DNV arrangerer NHO Mat og Drikke kurs for veterinærer med personal- og driftsansvar.

  • Sentral
 
Clarion

17. februar 2017 13:14

Veterinærdagenes kurs for statlige tillitsvalgte 2017

Veterinærforeningen arrangerer igjen kurs for tillitsvalgte på Veterinærdagene, denne gang med fokus på stress på jobben og godt arbeidsmiljø! En del av kurset er spesielt tilpasset stipendiater Sett av datoen!

  • Sentral