Den norske veterinærforening

Utdanning til autorisert øyelyser

I Norge blir øyelysere autorisert av Den norske veterinærforeningen. Utdanning, eksaminasjon og vurdering av kandidater gjøres av en felles nordisk komite - NEEC(Nordic Eye Examination Committee) med representanter fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Ernst-Otto Ropstad er for tiden leder av NEEC.

Last ned avlsanbefalinger vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer, revidert i 2015.

 Avlsanbefalinger 2015.pdf


Dersom du har behov for øyelyserattester i papirversjon, kan disse bestilles fra DNVs sekretariat.

Skjemaene koster 10 kroner per stykk.