Den norske veterinærforening

Norsk Veterinærhistorisk Selskap ønsker alle medlemmer velkommen til et nytt år.

05.01.2017
Velkommen til fagseminar om matreformen torsdag 16. mars.

Seminar om matreformen

NVHS deltar sammen med Vitenparken Campus Ås og Vitenparkens Venner i arrangement av Vitenskapshistorisk seminar om matreformen i Vitenparken Campus Ås,  torsdag 16. mars 2017 kl 11.30-16.00

Seminaret har tittelen: Før og etter matreformen. Om kaos, konsensus og kunnskapsbehov.

Programmet starter med enkel servering kl 11.30 og avsluttes kl 16.00. Blant innlederne nevnes: Tidl. departementsråd Per Harald Grue, tidligere ekspedisjonssjef Gudbrand Bakken og administrerende direktør Harald Gjein, Mattilsynet.

Alle NVHS´ medlemmer er velkomne, det er gratis adgang.


Vedlagt er NVHS´program for våren 2017 og program for fagseminaret på Ås.

 NVHS' Aktiviteter våren 2017 .pdf

 Seminar Matreformen.docx


Medlemsmøte:

Vårmøtet holdes tirsdag 25. april kl 18.00 i Fellesauditoriet på Adamstuen.


Kaffetreff i vårterminen er tirsdag 7. februar, tirsdag 7. mars og tirsdag 4. april. Kaffetreffene holdes i NVHs kantine. Oppstart kl. 12.30 med varighet til ca kl. 14.30. Foredraget begynner kl. 13.00. Det serveres kaffe og kake.


Med hilsen, for styret i NVHS, Børge Baustad

 

Børge Baustad

Havnabakken 9

0874  OSLO

Tlf: 22 18 06 25

E-post: borge.baustad@vikenfiber.no

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.