Den norske veterinærforening

Humanhelse og dyrehelse viktige satsingsområder i norsk forskningspolitikk

17.01.2019
Dette er et av budskapene i Akademikernes høringsnotat til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Saken ble behandlet på Stortinget 16. januar 2019.

Et av Veterinærforeningens formål er å «fremme og påvirke den veterinærmedisinske utdanning og forskning». Det er viktig for oss at vår paraplyorganisasjon Akademikerne skriver følgende i innledningen i  sitt innspill til langtidsplan om forskning:

Norge har systematisk avdekket og avverget helsetrusler felles for dyr og mennesker, noe som blant annet har gitt lav forekomst av antibiotikaresistens, trygg mat og god dyrehelse. Både humanhelse og dyrehelse bør derfor være et satsingsområde i norsk forskningspolitikk.

Forskere innen veterinærmedisin, både i offentlig og privat sektor, vet at det er utfordrende å «treffe» beskrivelsene i Forskningsrådets programmer. Veterinærforeningen jobber i mange kanaler for å få bedre vilkår for forskning på våre satsingsområder.

Les hele høringsnotatet her

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.