Kaffetreff

Starter med en kopp kaffe kl. 12.30, foredraget er kl. 13.00

  • Tirsdag 1. september
    Tidligere byveterinær Arvid Kjeldsen: Fra dyrlege til samfunnsveterinærmedisiner.
  • Tirsdag 6. oktober
    Professor emeritus Egil Simensen: Hesten i Nord-Østerdalen.
  • Tirsdag 3. november
    Veterinær Kjell Kongsengen: Et liv som dyrlege på Toten.
Utsatt medlemsmøte og generalforsamling

Tirsdag 22. september kl. 18.00 holdes utsatt medlemsmøte:

Lege, tidligere helsedirektør og tidligere leder for Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) Lars E. Hanssen: Vitenskapskomiteen – en nyskaping.

Umiddelbart etter møtet holdes generalforsamling i NVHS. Dokumenter til generalforsamlingen sendes ut senere.

Medlemsmøte

Tirsdag 24. november
Veterinær Astrid Søyland Grødem, fagsjef mattrygghet, Nortura SA: Norsk matproduksjon og den norske bonden. Fleksitarianer og vegetabilsk mat - nye vyer i Nortura. 

MERK!

På grunn av koronasituasjonen har vi ikke tilgang til møtelokaler på Veterinærhøgskolen. Alle møtene i høst holdes derfor i Vestre Aker menighetshus ved Vestre Aker kirke. Det er parkeringsmuligheter ved kirken, og kollektivtransport enten med 20-bussen, stoppested Vestre Aker kirke eller trikk nr. 17 og 18, stoppested Ullevål sykehus.

Utflukter

I 2019 gikk turen til Skottland med besøk på Veterinærhøgskolen i Edinburgh og flere gårdsbesøk. På grunn av koronasituasjonen ble turen i 2020 til Trøndelag avlyst. Planen er at turen kan gjennomføres våren 2021.