Den norske veterinærforening
IMG_0864

30. april 2019 23.19

Brudd i stats- og kommuneoppgjøret

Det er brudd i forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. – Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om offentlig tjenestepensjon, og avviser å tariffeste allerede avtalte AFP-rettigheter. Det er både skuffende og oppsiktsvekkende, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam. Oppgjøret går nå til mekling.

 
cow-2654151_1920_pixabay

24. april 2019 11.32

Bedre dyrevelferd med veiledningsbesøk fra praktiserende veterinær

Veterinærforeningen mener at regelmessig kontakt mellom dyreeier og veterinær er riktig vei å gå for enda bedre dyrevelferd, sier Torill Moseng i et debattinnlegg i Bondebladet onsdag 24. april.

 
anders kvam2

23. april 2019 15.09

Krever konkurransedyktig lønn for statsansatte

- Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne og er avhengig av høy kompetanse for å lykkes. Da må virksomhetene kunne gi god lønn for å gjøre seg attraktive, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

 
bilde

23. april 2019 12.53

Disse er med på å bestemme hvem som får støtte fra Forskningsrådet

To av våre medlemmer er oppnevnt i hvert sitt porteføljestyre i Forskningsrådet. Veterinær Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet, ble oppnevnt i styret for Landbasert mat, miljø og biomasse og veterinær Øyvind Fylling-Jensen, NOFIMA, ble oppnevnt i styret for Livsvitenskap.

 
Foto Ingrid Nersten 3

13. april 2019 20.21

Innkalling til Generalforsamling i DNV-N

Det innkalles herved til Generalforsamling i DNV-N Torsdag 13/6 kl 18.15 til 18.45 på Hotel Clarion i Trondheim. (Under Veterinærdagene)

  • Østfold
 
Landbruksdirektoratet

12. april 2019 14.07

Utsatt frist for å søke om stimuleringstilskudd til veterinærdekning

Landbruksdirektoratet har besluttet å utsette fylkesmennenes frist for å ferdigstille behandling av søknader til stimuleringstilskudd til 1. juni 2019.

 
scandinavia-82034_1920

12. april 2019 10.59

Varsel om årsmøte i DNV-P

Årsmøtet vil finne sted 13. juni 2019 i forbindelse med Veterinærdagene i Trondheim.

 
digitalt

11. april 2019 14.21

Digitale konsultasjoner i Veterinærmedisin

På humanhelsesiden har slik telefonisk konsultasjon gjort sitt inntog og kunder forventer også denne typen tilbud for sine dyr. Veterinærforeningen oppfordrer alle sine medlemmer til å utnytte ny teknologi til å videreutvikle kommunikasjon med dyreeiere til beste for dyrenes velferd og helse.

 
kronikk - nmbu

10. april 2019 15.09

Europeisk kvalitetsstempel på norsk veterinærutdanning står i fare

Flere stortingspolitikere i opposisjonen er nå bekymret for flytteprosessens kostnader og slitasjen på de ansatte ved NMBU Veterinærhøgskolen. Veterinærforeningens tillitsvalgte er også bekymret og roper varsko om at akkrediteringen kan stå i fare (Khrono.no 21. mars 2019). I dag, 10. april 2019, har Veterinærforeningen publisert en kr ...

 
SUNDEM, LISE_MAJ

8. april 2019 08.13

Forsvaret har fått ny veterinærinspektør

Oberst Lise Sundem ble 5. mars innsatt som veterinærinspektør. Sundem tar over etter oberst Per Lausund som går over i pensjonistenes rekker.

 
Mattilsynet4

5. april 2019 13.36

Antibiotikaresistente bakterier på dyr blir meldepliktige

Fra første juni må veterinærer rapportere til Mattilsynet når de har påvist antibiotikaresistente bakterier på dyr. Da trer endringer i forskrift om varsel og melding om sykdom hos dyr i kraft. Rapporteringen gjøres inntil videre direkte fra den enkelte veterinær via e-postadressen resistens@mattilsynet.

 
Fisk i mær-Frøya.03

3. april 2019 16.33

Oppdrettslaks viser smerteadferd ved avlusing i vann over 28 grader

Nye undersøkelser gjennomført av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, viser at liten laks har klar smerteatferd når de er i vann som er varmere enn 28 grader. Resultatene underbygger at det kan være fiskevelferdsmessig betenkelig å avluse med varmtvann over 28 grader, spesielt for liten fisk.