Den norske veterinærforening
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4. mars 2019 11.00

Bekreftet herpesvirus (EHV-1) hos hest

Saken ble først omtalt 27. februar. Det er påvist herpesvirus (EHV-1) hos 2 hester tilknyttet samme rideklubb i Bergensområdet. En av hestene deltok på Norwegian Horse Festival (21. -24. februar), og har stått i isolat på Bjerke dyrehospital. Begge hestene har vist nevrologiske symptomer.

 
2002-352 fôrallergi

2. mars 2019 15.19

Tiltak for redusert antibiotikabruk ved hudlidelser hos hund

Siden hudlidelser er hovedtema på SVFs fagseksjon under Veterinærdagene i Trondheim i juni 2019, ønsker vi å ha spesiell oppmerksomhet rundt denne problemstillingen frem mot sommeren, for å se om en systematisk tilnærming kan bidra til redusert bruk av antibiotika.

 
Svinepestplakat

27. februar 2019 12.50

Smittevernråd for Afrikansk svinepest på flere språk

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin og er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Mattilsynet har utarbeidet smittevernråd for Afrikansk svinepest på flere språk.

 
regjeringen_liten

21. februar 2019 20.21

Representantforslag om å beholde Veterinærinstituttets oppgaver og regionale struktur

Fra Stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Terje Aasland kommer et forslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet.

 
Regneskjema

21. februar 2019 10.15

Veterinærvaktskjema og reisetilskuddskjema for 2019 lagt ut

Nye skjemaer er lagt ut på Landbruksdirektoratets hjemmeside

  • Østfold
 
VI_rogaland

19. februar 2019 16.17

Rogaland veterinærforening slår alarm!

I et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad tirsdag 19. februar 2019 skriver Tone Runhild Skadsem at de nå er bekymret for dyre- og folkehelsen.

 
udder-168821_1280

19. februar 2019 15.26

Forslag til endring i regler for omsetning av rå melk

Veterinærforeningen har sendt inn sin høringsuttalelse til «Forslag til endring av nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum».

 
VI_emblem

15. februar 2019 17.35

Omtrent 30 ansatte vil miste jobben i Veterinærinstituttet

Beskjeden kom på et allmøte for de ansatte på Veterinærinstituttet fredag 15. februar. Veterinærforeningen har snakket med de tillitsvalgte som kunne fortelle at de har fått beskjed om at omtrent 30 av de 144 som er i utvalgsgruppen, vil bli sagt opp. Veterinærforeningen jobber med å kartlegge hvor mange av våre medlemmer som kan bli berø ...

 
fiskehelserapporten2018

14. februar 2019 15.44

Fiskehelse og -velferd en forutsetning for vekst og bærekraft i oppdrettsnæringen

Fiskehelserapporten for 2018 viser at det fortsatt dør uforsvarlig mange dyr i norsk oppdrettsnæring. Før vi kan snakke om videre vekst i næringen, må vi få ned dødeligheten.

 
VI

13. februar 2019 17.09

Manglende bevilgninger til drift av Veterinærinstituttet er en utfordring

Veterinærinstituttet må spare inn 20 millioner kroner i 2019. Det er varslet omstruktureringer og mulig nedbemanning. Veterinærforeningen har hatt møte med de tillitsvalgte onsdag 13.2.2019 og skal delta på møte med medlemmer og tillitsvalgte på Veterinærinstituttet torsdag 14.2.2019.

 
dog-2173700_1280

13. februar 2019 09.56

God og viktig debatt om usunn avl

Tirsdag kveld arrangerte Den norske veterinærforenings studenter en debatt om etisk hundeavl.

 
Bilde Kristthorsdottir

5. februar 2019 15.42

Ny leder for Akvaveterinærenes forening

Kristrún Helga Kristþórsdóttir overtar som leder i Akvaveterinærenes forening (AVF) etter at David Persson ble valgt inn i Veterinærforeningens sentralstyre.