Den norske veterinærforening
Mattilsynet4

5. april 2019 13.36

Antibiotikaresistente bakterier på dyr blir meldepliktige

Fra første juni må veterinærer rapportere til Mattilsynet når de har påvist antibiotikaresistente bakterier på dyr. Da trer endringer i forskrift om varsel og melding om sykdom hos dyr i kraft. Rapporteringen gjøres inntil videre direkte fra den enkelte veterinær via e-postadressen resistens@mattilsynet.

 
Fisk i mær-Frøya.03

3. april 2019 16.33

Oppdrettslaks viser smerteadferd ved avlusing i vann over 28 grader

Nye undersøkelser gjennomført av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, viser at liten laks har klar smerteatferd når de er i vann som er varmere enn 28 grader. Resultatene underbygger at det kan være fiskevelferdsmessig betenkelig å avluse med varmtvann over 28 grader, spesielt for liten fisk.

 
DYRE-ID-logo

1. april 2019 14.45

Nye rutiner hos DyreID fra 1. april

DyreID mottar nærmere 5000 skjemaer årlig- dette blir det slutt på. Enklere for dere og enklere for oss. Som DyreID har varslet vil vi fra og med 1. april ta over all datadrift og support i samarbeidet med Norsk kennel klub. Samarbeidet fortsetter, men går over i en ny fase

 
Stortinget,_Oslo,_Norway

28. mars 2019 13.36

Veterinærforeningen i høring i Næringskomiteen på Stortinget

President Torill Moseng og visepresident Bjørnar W. Jakobsen la i dag frem Veterinærforeningens innspill til høring om representantforslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet.

 
VI_emblem (1)

27. mars 2019 14.08

Ingen av våre medlemmer står uten arbeid

Det er nå kjent at 13 ansatte ved Veterinærinstituttet har mottatt innkallelse til drøftingsmøte før oppsigelse. Ingen av våre medlemmer er blant disse 13, men to medlemmer som har fått forhåndsvarsel, har fått tilbud om andre oppgaver i virksomheten på samme geografiske sted som i dag.

 
SLV

25. mars 2019 13.31

Tilbaketrekking av Ketamine Le Vet

Ketamine Le Vet 100 mg/ml injeksjonsløsning trekkes tilbake. Årsaken er funn av partikler i batcher, og produktet må derfor ikke brukes.

 
klassekampen

22. mars 2019 12.31

Veterinærforeningen nekter å tie

Veterinærforeningen mener at alle veterinærer, også ansatte i offentlig virksomhet, må kunne ytre seg på faglig grunnlag om forhold knyttet til mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd.

 
tittelkampanje

18. mars 2019 13.53

Vær stolt av din kompetanse og vis den frem – bruk veterinærtittelen!

Veterinærer har en mangeårig medisinsk utdannelse innen dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet bak seg. Hvorfor skal man gjemme bort denne kompetansen?

 
Mattilsynet4

15. mars 2019 13.36

Hold deg oppdatert med Mattilsynets nyhetsbrev

Ved å abonnere på Mattilsynets nyhetsbrev kan du holde deg oppdatert på nyheter innenfor ditt fagområde, vil du bli varslet om nye artikler og få varsel når det gjøres vesentlige endringer i eksisterende artikler. Ved pågående sykdomsutbrudd kan dette være en god hjelp for praktiserende veterinærer.

 
kronikk

14. mars 2019 09.02

Uklarhet rundt beredskap mot dyresykdommer

Veterinærer både på Veterinærinstituttet og i privat klinisk praksis er nå usikre på hvordan beredskapen mot dyresykdommer skal håndteres i fremtiden, sier Torill Moseng i en kronikk i Nationen.

 
eu-1473958_1280

8. mars 2019 14.46

Brexit når også veterinærstanden

Mattilsynet anbefaler at veterinærer, dyrepleiere og studenter som har avsluttet sine studier i Storbritannia før 30. mars, søker om autorisasjon i Norge senest 29. mars 2019.

 
VI_emblem (1)

8. mars 2019 08.52

Krever en mer detaljert plan for Veterinærinstituttets fremtidige oppgaver

Landbruks- og matdepartementet sier i et brev til Veterinærinstituttet at det er uklart hvilke strategiske vurderinger som ligger til grunn for omorganiseringen av Veterinærinstituttet og ber om at det så snart som mulig legges fram en mer konkret og helhetlig plan for instituttets fremtidige oppgaver innen grønn sektor.