Den norske veterinærforening
stortingshøring

16. oktober 2018 15.00

Veterinærforeningen i høring om statsbudsjettet 2019

Veterinærforeningens president Torill Moseng og veterinær Jon Olav Prøsch la frem sine synspunkter om statsbudsjettet under høringen i Stortingets næringskomité tirsdag 16. oktober.

 • Sentral
 
Representantskapsmøte 2006 003

15. oktober 2018 13.56

Årsmøte i FVS 2018

Årsmøte i FVS holdes i tilknytning til FVS kurs i fagledelse - lederutdanning for veterinærer som leder veterinærer, som avholdes i fellesauditoriet NMBU, Adamstuen, Oslo, tirsdag 23. oktober 2018 kl. 16.00

 • FVS
 • PVF
 
padlock-406986_1920

15. oktober 2018 10.09

Ny og bedre profesjonsansvarsforsikring for veterinærer

Veterinærforeningen undersøker mulighetene for en kollektiv profesjonsansvarsforsikring som del av medlemskapet. En slik ordning vil være en gunstig løsning for veterinærer i klinisk praksis.

 • Sentral
 
IMG_2189

8. oktober 2018 16.09

Statsbudsjettet 2019

Veterinærforeningen konstaterer at det ikke er noen reell økning i midler til veterinærdekning og veterinærvakt for alle dyreslag i Norge.

 • Sentral
 
IMG_8035

7. oktober 2018 20.54

AVFs årsmøte 2018

Akvaveterinærenes forening holder sitt årsmøte på Thon Hotell Oslo Airport, torsdag 11. oktober fra kl. 16.10 til 1800 i forbindelse med AVFs høstkonferanse.

 • AVF
 
en helse logo-4YUWdF6o

2. oktober 2018 07.44

Samspillet mellom dyr og mennesker – hva vet vi når det gjelder helse?

Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT), Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen har startet samarbeidsprosjektet HUNT Én helse, for å få vite mer om samspillet mellom dyr og mennesker når det gjelder helse.

 • Sentral
 
adressefelt

20. september 2018 09.18

Hvem er spesialist?

Veterinærforeningen har den siste tiden mottatt henvendelser om uberettiget bruk av spesialistbegrepet i annonsering av veterinærtjenester. Vi vil minne om at tittelen «spesialist» er beskyttet med hjemmel i dyrehelsepersonellovens §§ 8 og 16.

 • Sentral
 
NVH

19. september 2018 17.31

Hva skjer på Adamstuen etter 2020?

Pensjonistforeningene ved Mattilsynet, Veterinærhøgskolen ved NMBU og Veterinærforeningen samt Norsk Veterinærhistorisk Selskap inviterer til åpent møte i fellesauditoriet på Adamstuen tirsdag den 9. oktober 2018.

 
IMG_1520

17. september 2018 12.59

Norske veterinærer fortsatt best i klassen

NORM-VET-rapporten for 2017 legges i dag frem for offentligheten. Den viser at Regjeringens mål om reduksjon av antibiotikaforbruket til matprodusenende landdyr har gitt en reduksjon på 10% i perioden 2013-2017.

 • Sentral
 
7070097843_6b53458d99_o

16. september 2018 20.35

Mattilsynet opphever PRCV-restriksjoner

Det ble påvist antistoff mot respiratorisk coronavirus (PRCV) i flere svinebesetninger i Rogaland og Agder, men fordi ingen av svineprodusentene har rapport om dyr som viser tegn på sykdom og fordi viruset heller ikke kan smitte til mennesker, opphever Mattilsynet restriksjonene.

 • Sentral
 
gris_pixabay

3. september 2018 14.19

Respiratorisk coronavirus (PRCV) påvist i Norge for første gang

Det er påvist antistoff mot respiratorisk coronavirus (PRCV) i åtte svinebesetninger i Rogaland og Agder og det er mistanke om smitte i flere besetninger.

 • Sentral
 
Akademikerne

3. september 2018 14.06

Derfor lønner lokale forhandlinger seg

Nå starter lokale lønnsforhandlinger i staten. Se videoen der medlemmer i Akademikerne forteller hvorfor lokale forhandlinger er smart.

 • Sentral