Den norske veterinærforening
VI_emblem (1)

8. mars 2019 08.52

Krever en mer detaljert plan for Veterinærinstituttets fremtidige oppgaver

Landbruks- og matdepartementet sier i et brev til Veterinærinstituttet at det er uklart hvilke strategiske vurderinger som ligger til grunn for omorganiseringen av Veterinærinstituttet og ber om at det så snart som mulig legges fram en mer konkret og helhetlig plan for instituttets fremtidige oppgaver innen grønn sektor.

 
nostrils-3340308_1920_pixabay

7. mars 2019 08.37

Viktig informasjon til alle hestepraktiserende veterinærer

Det har den siste uken blitt registrert flere mistanker og to bekreftede tilfeller av den nevrologiske formen av EHV-1 infeksjon hos hest flere steder i landet. På bakgrunn av dette har Mattilsynet valgt å pålegge restriksjoner ved staller der det er mistanke eller påvisning av sykdommen til tross for at dette er en C-sykdom. Mattilsynet ...

 
4 April Tittel Skanne hunden

6. mars 2019 11.14

Adjø til papirskjema

1. april overlater NKK ansvaret for både support og datadrift til DyreID, noe som medfører en rekke endringer både for veterinærer og dyreeiere.

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4. mars 2019 11.00

Bekreftet herpesvirus (EHV-1) hos hest

Saken ble først omtalt 27. februar. Det er påvist herpesvirus (EHV-1) hos 2 hester tilknyttet samme rideklubb i Bergensområdet. En av hestene deltok på Norwegian Horse Festival (21. -24. februar), og har stått i isolat på Bjerke dyrehospital. Begge hestene har vist nevrologiske symptomer.

 
2002-352 fôrallergi

2. mars 2019 15.19

Tiltak for redusert antibiotikabruk ved hudlidelser hos hund

Siden hudlidelser er hovedtema på SVFs fagseksjon under Veterinærdagene i Trondheim i juni 2019, ønsker vi å ha spesiell oppmerksomhet rundt denne problemstillingen frem mot sommeren, for å se om en systematisk tilnærming kan bidra til redusert bruk av antibiotika.

 
Svinepestplakat

27. februar 2019 12.50

Smittevernråd for Afrikansk svinepest på flere språk

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin og er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Mattilsynet har utarbeidet smittevernråd for Afrikansk svinepest på flere språk.

 
regjeringen_liten

21. februar 2019 20.21

Representantforslag om å beholde Veterinærinstituttets oppgaver og regionale struktur

Fra Stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Terje Aasland kommer et forslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet.

 
Regneskjema

21. februar 2019 10.15

Veterinærvaktskjema og reisetilskuddskjema for 2019 lagt ut

Nye skjemaer er lagt ut på Landbruksdirektoratets hjemmeside

  • Østfold
 
VI_rogaland

19. februar 2019 16.17

Rogaland veterinærforening slår alarm!

I et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad tirsdag 19. februar 2019 skriver Tone Runhild Skadsem at de nå er bekymret for dyre- og folkehelsen.

 
udder-168821_1280

19. februar 2019 15.26

Forslag til endring i regler for omsetning av rå melk

Veterinærforeningen har sendt inn sin høringsuttalelse til «Forslag til endring av nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum».

 
VI_emblem

15. februar 2019 17.35

Omtrent 30 ansatte vil miste jobben i Veterinærinstituttet

Beskjeden kom på et allmøte for de ansatte på Veterinærinstituttet fredag 15. februar. Veterinærforeningen har snakket med de tillitsvalgte som kunne fortelle at de har fått beskjed om at omtrent 30 av de 144 som er i utvalgsgruppen, vil bli sagt opp. Veterinærforeningen jobber med å kartlegge hvor mange av våre medlemmer som kan bli berø ...

 
fiskehelserapporten2018

14. februar 2019 15.44

Fiskehelse og -velferd en forutsetning for vekst og bærekraft i oppdrettsnæringen

Fiskehelserapporten for 2018 viser at det fortsatt dør uforsvarlig mange dyr i norsk oppdrettsnæring. Før vi kan snakke om videre vekst i næringen, må vi få ned dødeligheten.