Den norske veterinærforening
Blodprøvetaking_laks

25. januar 2019 10.28

Pressemelding fra Norsk veterinærtidsskrift

Ny strategi trengs for å bekjempe laksesykdom: En ny kontrollstrategi trengs mot pankreassykdom (PD) i norsk lakseoppdrett. Dette er konklusjonen i en artikkel nylig publisert i Norsk veterinærtidsskrift.

 
rpt

22. januar 2019 16.19

MSD/FVE-studentstipend til Birgit Rønningen Stautland

Veterinærforeningen gratulerer Birgit Rønningen Stautland med stipendet som deles ut av MSD og FVE (Federation of Veterinarians of Europe) til studenter hvert år. Hun er en av 36 2./3.-årsstudenter fra Europa som mottar et stipend på USD$ 5 000.

 
dog-624952_1920

18. januar 2019 09.25

Nye spesialister i smådyrsykdommer

Fem kandidater tok eksamen 22. og 23. november 2018, og alle fem bestod med glans. Veterinærforeningen og Fagutvalg smådyr gratulerer kandidater og veiledere!

 
logo_smal

17. januar 2019 16.25

Humanhelse og dyrehelse viktige satsningsområder i norsk forskningspolitikk

Dette er et av budskapene i Akademikernes høringsnotat til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

 
agar-60571_1280

16. januar 2019 12.55

Gratis nettkurs om riktig antibiotikabruk til dyr i Norge

Mattilsynet har i samarbeid med Den norske veterinærforening, Animalia, Statens legemiddelverk, Veterinærinstituttet og NMBU – Veterinærhøgskolen utarbeidet et nettkurs om riktig bruk av antibiotika til dyr i Norge.

 
ia_logo_symbol

14. januar 2019 09.42

Alle bedrifter har mulighet til utvidet egenmelding ved sykdom.

Den nye IA-avtalen som ble undertegnet 18. desember, åpner opp for at også virksomheter som ikke er IA-virksomheter, kan praktisere en utvidet egenmeldingsordning.

 
Bilde 2_med_splash

2. januar 2019 12.29

Ny avtale med Danske Bank gir boliglån fra 1,9% nom

Den norske veterinærforening og Danske Bank forlenger samarbeidsavtalen gjennom Akademikerne Pluss, som skal forvalte medlemsfordeler på foreningens vegne. Dette gir deg som medlem tilgang til det vi mener er Norges beste bankavtale.

 
ia_logo_to_linjer_positiv_bokmaal

20. desember 2018 09.21

Ny IA-avtale:- Et gjennombrudd for forebygging

Regjeringen forplikter seg til å bevare sykelønnsordningen de neste fire årene. Avtalen inneholder også en kraftig satsning på forebyggende arbeid.

 
Vethistselskap

19. desember 2018 11.11

Norsk Veterinærhistorisk selskap

Første kaffetreff er tirsdag 8. januar.

 
astrum-grill-raw-bar

19. desember 2018 09.33

Symposium og årsmøte i Trøndelag veterinærforening

Styret i TVF inviterer til symposium med årsmøte på Clarion Hotel & Congress 9.-10. februar 2019.

 
hand-944306_1920

14. desember 2018 10.32

Hva skal man gjøre om man hører om trakassering?

Veterinærforeningen har publisert retningslinjer og varslingsrutiner for å hjelpe medlemmer, tillitsvalgte og personer som opptrer på vegene av Veterinærforeningen, til å handle riktig etter angitte rutiner dersom trakassering og annen utilbørlig opptreden finner sted.

 
keyboard-2923535_1920

12. desember 2018 12.49

Protokoll fra representantskapsmøtet 2018 er publisert

Vi oppfordrer alle medlemmer om å oppdatere seg på hva som ble besluttet på representantskapsmøtet 2018 og hvem som ble valgt inn i hvilke verv.