Den norske veterinærforening
Foto Ingrid Nersten 3

13. april 2019 20.21

Innkalling til Generalforsamling i DNV-N

Det innkalles herved til Generalforsamling i DNV-N Torsdag 13/6 kl 18.15 til 18.45 på Hotel Clarion i Trondheim. (Under Veterinærdagene)

  • Østfold
 
Landbruksdirektoratet

12. april 2019 14.07

Utsatt frist for å søke om stimuleringstilskudd til veterinærdekning

Landbruksdirektoratet har besluttet å utsette fylkesmennenes frist for å ferdigstille behandling av søknader til stimuleringstilskudd til 1. juni 2019.

 
scandinavia-82034_1920

12. april 2019 10.59

Varsel om årsmøte i DNV-P

Årsmøtet vil finne sted 13. juni 2019 i forbindelse med Veterinærdagene i Trondheim.

 
digitalt

11. april 2019 14.21

Digitale konsultasjoner i Veterinærmedisin

På humanhelsesiden har slik telefonisk konsultasjon gjort sitt inntog og kunder forventer også denne typen tilbud for sine dyr. Veterinærforeningen oppfordrer alle sine medlemmer til å utnytte ny teknologi til å videreutvikle kommunikasjon med dyreeiere til beste for dyrenes velferd og helse.

 
kronikk - nmbu

10. april 2019 15.09

Europeisk kvalitetsstempel på norsk veterinærutdanning står i fare

Flere stortingspolitikere i opposisjonen er nå bekymret for flytteprosessens kostnader og slitasjen på de ansatte ved NMBU Veterinærhøgskolen. Veterinærforeningens tillitsvalgte er også bekymret og roper varsko om at akkrediteringen kan stå i fare (Khrono.no 21. mars 2019). I dag, 10. april 2019, har Veterinærforeningen publisert en kr ...

 
SUNDEM, LISE_MAJ

8. april 2019 08.13

Forsvaret har fått ny veterinærinspektør

Oberst Lise Sundem ble 5. mars innsatt som veterinærinspektør. Sundem tar over etter oberst Per Lausund som går over i pensjonistenes rekker.

 
Mattilsynet4

5. april 2019 13.36

Antibiotikaresistente bakterier på dyr blir meldepliktige

Fra første juni må veterinærer rapportere til Mattilsynet når de har påvist antibiotikaresistente bakterier på dyr. Da trer endringer i forskrift om varsel og melding om sykdom hos dyr i kraft. Rapporteringen gjøres inntil videre direkte fra den enkelte veterinær via e-postadressen resistens@mattilsynet.

 
Fisk i mær-Frøya.03

3. april 2019 16.33

Oppdrettslaks viser smerteadferd ved avlusing i vann over 28 grader

Nye undersøkelser gjennomført av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet, viser at liten laks har klar smerteatferd når de er i vann som er varmere enn 28 grader. Resultatene underbygger at det kan være fiskevelferdsmessig betenkelig å avluse med varmtvann over 28 grader, spesielt for liten fisk.

 
DYRE-ID-logo

1. april 2019 14.45

Nye rutiner hos DyreID fra 1. april

DyreID mottar nærmere 5000 skjemaer årlig- dette blir det slutt på. Enklere for dere og enklere for oss. Som DyreID har varslet vil vi fra og med 1. april ta over all datadrift og support i samarbeidet med Norsk kennel klub. Samarbeidet fortsetter, men går over i en ny fase

 
Stortinget,_Oslo,_Norway

28. mars 2019 13.36

Veterinærforeningen i høring i Næringskomiteen på Stortinget

President Torill Moseng og visepresident Bjørnar W. Jakobsen la i dag frem Veterinærforeningens innspill til høring om representantforslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet.

 
VI_emblem (1)

27. mars 2019 14.08

Ingen av våre medlemmer står uten arbeid

Det er nå kjent at 13 ansatte ved Veterinærinstituttet har mottatt innkallelse til drøftingsmøte før oppsigelse. Ingen av våre medlemmer er blant disse 13, men to medlemmer som har fått forhåndsvarsel, har fått tilbud om andre oppgaver i virksomheten på samme geografiske sted som i dag.

 
SLV

25. mars 2019 13.31

Tilbaketrekking av Ketamine Le Vet

Ketamine Le Vet 100 mg/ml injeksjonsløsning trekkes tilbake. Årsaken er funn av partikler i batcher, og produktet må derfor ikke brukes.