Den norske veterinærforening
Mattilsynet4

15. mars 2019 13.36

Hold deg oppdatert med Mattilsynets nyhetsbrev

Ved å abonnere på Mattilsynets nyhetsbrev kan du holde deg oppdatert på nyheter innenfor ditt fagområde, vil du bli varslet om nye artikler og få varsel når det gjøres vesentlige endringer i eksisterende artikler. Ved pågående sykdomsutbrudd kan dette være en god hjelp for praktiserende veterinærer.

 
kronikk

14. mars 2019 09.02

Uklarhet rundt beredskap mot dyresykdommer

Veterinærer både på Veterinærinstituttet og i privat klinisk praksis er nå usikre på hvordan beredskapen mot dyresykdommer skal håndteres i fremtiden, sier Torill Moseng i en kronikk i Nationen.

 
eu-1473958_1280

8. mars 2019 14.46

Brexit når også veterinærstanden

Mattilsynet anbefaler at veterinærer, dyrepleiere og studenter som har avsluttet sine studier i Storbritannia før 30. mars, søker om autorisasjon i Norge senest 29. mars 2019.

 
VI_emblem (1)

8. mars 2019 08.52

Krever en mer detaljert plan for Veterinærinstituttets fremtidige oppgaver

Landbruks- og matdepartementet sier i et brev til Veterinærinstituttet at det er uklart hvilke strategiske vurderinger som ligger til grunn for omorganiseringen av Veterinærinstituttet og ber om at det så snart som mulig legges fram en mer konkret og helhetlig plan for instituttets fremtidige oppgaver innen grønn sektor.

 
nostrils-3340308_1920_pixabay

7. mars 2019 08.37

Viktig informasjon til alle hestepraktiserende veterinærer

Det har den siste uken blitt registrert flere mistanker og to bekreftede tilfeller av den nevrologiske formen av EHV-1 infeksjon hos hest flere steder i landet. På bakgrunn av dette har Mattilsynet valgt å pålegge restriksjoner ved staller der det er mistanke eller påvisning av sykdommen til tross for at dette er en C-sykdom. Mattilsynet ...

 
4 April Tittel Skanne hunden

6. mars 2019 11.14

Adjø til papirskjema

1. april overlater NKK ansvaret for både support og datadrift til DyreID, noe som medfører en rekke endringer både for veterinærer og dyreeiere.

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4. mars 2019 11.00

Bekreftet herpesvirus (EHV-1) hos hest

Saken ble først omtalt 27. februar. Det er påvist herpesvirus (EHV-1) hos 2 hester tilknyttet samme rideklubb i Bergensområdet. En av hestene deltok på Norwegian Horse Festival (21. -24. februar), og har stått i isolat på Bjerke dyrehospital. Begge hestene har vist nevrologiske symptomer.

 
2002-352 fôrallergi

2. mars 2019 15.19

Tiltak for redusert antibiotikabruk ved hudlidelser hos hund

Siden hudlidelser er hovedtema på SVFs fagseksjon under Veterinærdagene i Trondheim i juni 2019, ønsker vi å ha spesiell oppmerksomhet rundt denne problemstillingen frem mot sommeren, for å se om en systematisk tilnærming kan bidra til redusert bruk av antibiotika.

 
Svinepestplakat

27. februar 2019 12.50

Smittevernråd for Afrikansk svinepest på flere språk

Afrikansk svinepest (ASP) er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin og er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Mattilsynet har utarbeidet smittevernråd for Afrikansk svinepest på flere språk.

 
regjeringen_liten

21. februar 2019 20.21

Representantforslag om å beholde Veterinærinstituttets oppgaver og regionale struktur

Fra Stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Terje Aasland kommer et forslag om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet.

 
Regneskjema

21. februar 2019 10.15

Veterinærvaktskjema og reisetilskuddskjema for 2019 lagt ut

Nye skjemaer er lagt ut på Landbruksdirektoratets hjemmeside

  • Østfold
 
VI_rogaland

19. februar 2019 16.17

Rogaland veterinærforening slår alarm!

I et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad tirsdag 19. februar 2019 skriver Tone Runhild Skadsem at de nå er bekymret for dyre- og folkehelsen.