Saker til behandling:

  1. Årsberetning og regnskap for 2020
  2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2022
  3. Valg
  4. Tid og sted for årsmøtet 2022
  5. Innkomne saker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til Veterinærforeningens sekretariat senest 27. september 2021.

Medlemmer i valgkomiteen er Bjørn Gillund, telefon: 91 38 67 98, og Jostein Mulder Pettersen