Den norske veterinærforening

Ansettelsesprosessen

Arbeidsgiver kan verken i utlysingen eller på annen måte kreve at søkere skal gi opplysninger om hvordan de stiller seg til politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål, eller om de er medlem av fagforening. Han kan heller ikke prøve å finne ut av dette på annen måte.

Unntak fra dette gjelder bare når slike opplysninger er begrunnet i stillingens karakter, som for eksempel religiøse forkynnerstillinger eller stillinger i politiske organisasjoner der stillingsinnehaver skal arbeide for å fremme organisasjonens formål. I slike tilfeller skal dette opplyses i utlysingen.

Les mer om ansettelse i Arbeidsmiljøloven og i Tjenestemannsloven (ansatte i staten)

Ta kontakt med DNV hvis du har spørsmål, eller kontakt DNVs tillitsvalgte på arbeidsplassen.