Den norske veterinærforening

Antibiotikaresistente bakterier på dyr blir meldepliktige

05.04.2019
Fra første juni må veterinærer rapportere til Mattilsynet når de har påvist antibiotikaresistente bakterier på dyr. Da trer endringer i forskrift om varsel og melding om sykdom hos dyr i kraft. Rapporteringen gjøres inntil videre direkte fra den enkelte veterinær via e-postadressen resistens@mattilsynet.

Dette vil bidra til å få en bedre oversikt over resistente bakterier hos dyr, og er et viktig tiltak for å opprettholde og forsterke den gode situasjonen i Norge når det gjelder forsvarlig og riktig bruk av antibiotika til dyr sier president i Veterinærforeningen, Torill Moseng

Det er først og fremst prøvesvar fra utenlandske laboratorier som er viktig å rapportere. Norske laboratorier er i forskriften pålagt å rapportere påvisninger. Hvis veterinærer benytter norske laboratorier som rapporterer påvisninger, behøver ikke veterinærene rapportere dette, dersom de er trygge på at laboratoriene har rutiner for rapportering på plass. Eventuell dobbeltrapportering vil bli håndtert av Mattilsynet.

På initiativ fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening vil det samtidig utarbeides retningslinjer for håndtering av påvist resistens i dyreklinikker og på kjæledyr og hest, sammen med faglige anbefalinger til dyreeiere. Retningslinjene utarbeides i et samarbeid mellom Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Den norske veterinærforening.

«Slike retningslinjer og konkrete råd har lenge vært etterlyst av veterinærer i klinisk praksis. Det blir lettere å håndtere egen praksis og å gi god veiledning til dyreeiere» sier leder i Smådyrpraktiserende veterinærers forening Eva Egeberg

Les mer om forskriften og hva som skal rapporteres på Mattilsynets hjemmesider her

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.