IA handler om å skape et mer inkluderende arbeidsliv og forebygge overgangen fra arbeid til trygd.