Den norske veterinærforening

Arbeidstaker

Arbeidstaker er medlem som er ansatt hos andre i stat, kommune eller i private virksomheter. Medlem som leier klinikk er ikke arbeidstaker. Hvis leieavtalen ikke er en ren leieavtale, men inneholder elementer av arbeidstakerbestemmelser, kan man likevel bli definert som arbeidstaker. DNVs jurist vil i slike tilfeller bidra til avklaring.

img14

Arbeidsavtaler

Ta alltid kontakt med DNV før du inngår avtale, så hjelper vi deg slik at du unngår problemer senere. Kontakt juridisk rådgiver Mette Fredriksen eller forhandlingssjef Kjell Naas.