Den norske veterinærforening

Årsmøte i SVF 2019

21.10.2019
Årsmøtet i Smådyrpraktiserende veterinærers forening holdes fredag 1. november 2019 fra 1645 til 1830 på Clarion Hotell og Congress, Gardermoen i tilknytning til SVFs høstkurs.

Innkalling med saksliste og sakspapirer kan lastes ned her: 

Dagsorden
Årsberetning 2018
Regnskap 2018
Revisjonsberetning 2018
Desisorrapport
Handlingsplan 2020
Budsjett 2020
Styrets innspill til lovutvalgets forslag til endring av vedtekter
Sak fra DyreID om endring av retningslinjer for stipendtildeling

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.