Den norske veterinærforening

Årsskiftet

Ved et årsskifte vil du som næringsdrivende ha ulike forpliktelser som må utføres.

Last ned artikkel om forpliktelser ved årsskiftet.
Artikkelen ble trykket i Norsk veterinærtidsskrift nr. 1, 2005 og er skrevet av
konsulent Marianne Olderø og seniorkonsulent Anita Sandnes i konsulentselskapet
Deloitte.

 Forpliktelser ved årsskiftet.pdf