Den norske veterinærforening

Autorisasjon og lisens som veterinær

Veterinær er en beskyttet tittel. Det er den norske stat ved Mattilsynet som kan gi autorisasjon eller lisens.

Mattilsynet godkjenner også veterinære spesialister. Den norske veterinærforening godkjenner autoriserte øyelysere på hund og katt, og har en egen godkjenningsordning for dyreklinikker.

 

For å praktisere som veterinær i Norge må du ha offentlig  autorisasjon. Det er Mattilsynet som gir slik autorisasjon, og du finner opplysning om fremgangsmåte, søknadsskjema, og annen nødvendig
dokumentasjon ved å klikke her

Dersom du har spørsmål som denne informasjonen ikke gir deg svar på, kan du kontakte saksbehandler i Mattilsynet Bente Nerland Reve,
telefon 22 77 79 90, bente.naerland.reve@mattilsynet.no

Når du har fått autorisasjon vil Mattilsynet informere Statens helsetilsyn om at du har fått autorisasjon, slik at du kan få tildelt et ID-nummer for reseptforskrivning. Dette 7 - sifrede ID-nummeret må påføres alle resepter.

For å finne ID-nummeret ditt, må du gå inn på nettsidene til https://register.helsedirektoratet.no/hpr (Statens autorisasjonskontor for helsepersonell)
Klikk på HPR nummer Autorisasjonsstatus, tast inn ditt personnummer og du vil da få oppgitt ditt ID-nummer.

A-resepter bestilles elektronisk på Andvord grafisk.

For mer informasjon, kontakt fagsjef Ellef Blakstad i DNV.
Tlf. 22 99 46 16 eller e-post eb@vetnett.no