Den norske veterinærforening

Utdanning til autorisert øyelyser

I Norge blir øyelysere autorisert av Den norske veterinærforeningen. Utdanning, eksaminasjon og vurdering av kandidater gjøres av en felles nordisk komite - NEEC(Nordic Eye Examination Committee) med representanter fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Den norske veterinærforening oppnevner norske medlemmer til NEEC, fastsetter og innkrever avgifter og gebyrer tilknyttet ordningen i Norge. Elina Pietilä fra Finland er for tiden leder av NEEC. Dagny Spanne Kjær er norsk representant i NEEC.

Last ned avlsanbefalinger vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer, revidert i 2017.

 Avslanbefalinger revidert 2018-3.pdf
Dersom du har behov for øyelyserattester i papirversjon, kan disse bestilles fra DNVs sekretariat.

Skjemaene koster 10 kroner per stykk.