Den norske veterinærforening

Avdelingsleder komparativ medisin

Oslo

Tittel: Avdelingsleder

Stillingstype: Fast stilling

Om stillingen
Avdeling for komparativ medisin ved Institutt for medisinske basalfag er Norges største og teknisk mest avanserte virksomhet for komparativ medisin. Avdelingens tjenester bidrar til kvalitet og produktivitet i universitetets vitenskapelige virksomhet. Avdelingen tilbyr tjenester til brukere på instituttet som driver dyreforsøk og har også noen eksterne brukere. Nå ønsker vi å tilby våre tjenester til virksomheter innenfor hele spekteret av det ledende internasjonale livsvitenskapsmiljøet i Oslo, med mål om å frembringe ny kunnskap og løse samfunnsutfordringer innenfor helse og miljø. Vi søker en dyktig og resultatorientert avdelingsleder som kan være med på å nå våre ambisiøse mål.

Avdelingslederen skal lede og utvikle avdelingen, bygge gode samarbeidsrelasjoner og legge til rette for nye brukere fra livsvitenskapsmiljøet i regionen. Dyrevelferd og god hygienestatus er avgjørende for kvaliteten på avdelingens tjenester. Avdelingen har høyt fokus på kostnadseffektiv drift og et godt miljø for ansatte og brukere.

Hovedoppgavene ved Avdeling for komparativ medisin består av oppstalling, stell og avl av dyr (mus, rotter, frosk), samt dyrepleierfaglig støtte og opplæring i forbindelse med forskningsprosjekter. Avdelingen sørger for systematisk kompetansebygging innenfor forsøksdyrvirksomhet for teknikere og forskere. Avdelingen er i dag bemannet med 9 faste og 2 midlertidige stillinger, noen helgevakter og innleide renholdere. Den nye lederen vil bli støttet av et dyktig og stabilt team, som består av dyrepleiere, fagansvarlig veterinær med spesialistutdanning, driftskoordinator, HMS-koordinator og teknisk støttepersonell.

Avdelingsleder rapporterer til administrasjonssjef ved instituttet, og inngår i instituttets administrative ledergruppe. Avdelingsleder har også tett kontakt med instituttleder og brukere fra vitenskapelige miljøer i og utenfor Universitetet i Oslo.

 

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet faglig og operasjonelt ansvar for daglig drift, ledelse og utvikling av avdelingen. Personalansvar for de ansatte på avdelingen.
 • Ansvar for tilrettelegging av all dyreeksperimentell virksomhet i avdelingen, og å videreutvikle tjenestetilbudet i samarbeid med instituttledelsen og brukere.
 • Ansvar for avdelingens samhandling og kommunikasjon med interne og eksterne interessenter.
 • Ansvar for dyrevelferd og opprettholdelse av riktig hygienestandard.
 • Ansvar for helse, miljø og sikkerhet ved avdelingen.
 • Ansvar for budsjett- og økonomioppfølging. Systematisk arbeid med effektivisering og kostnadsreduksjon.
 • Kontakt med myndigheter og oppfølging av myndighetskrav og virksomhetens krav.
 • Operasjonalisere universitetets strategiske planer og prioriteringer ved avdelingen, og utnytte mulighetene for økt aktivitet og flere eksterne brukere utenfor instituttet og UiO.
 • Ansvar for avtaler/kontrakter med eksterne samarbeidspartnere.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for aktuelle oppgaver kan kompensere utdanningskravet. Aktuelle fagområder er veterinærmedisin, biologi, mikrobiologi eller lignende.
 • Ledererfaring med dokumenterbare resultater og gode lederegenskaper.
 • Kjennskap til relevant lovverk om dyrevelferd.
 • Erfaring med systematisk HMS-arbeid.
 • God økonomiforståelse.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk/skandinavisk og engelsk.
 • Erfaring fra forsøksdyrvirksomhet eller sammenlignbar driftsvirksomhet med høye krav til kvalitet, etterlevelse av regelverk og effektivitet (for eksempel innen bioteknologi, farmako-industri eller laboratoriedrift).
 • Forskningsbakgrunn eller erfaring fra støttetjenester til forskning vil bli tillagt vekt.
 • Erfaring med transgene dyremodeller er en fordel.
 • Kjennskap til relevante livsvitenskapsmiljøer er en fordel.

 

Personlige egenskaper
Vi søker en tydelig leder med entusiasme for å drive og videreutvikle en faglig sterk og effektiv serviceavdeling innenfor F&U. Du må være resultatorientert, med evne til å skape et effektivt og godt arbeidsmiljø. Du må ha gode kommunikasjonsevner og kunne motivere medarbeidere, skape trivsel og positive samarbeidsrelasjoner i og utenfor avdelingen. Vi søker deg som er initiativrik, har solid operativ gjennomføringsevne og er løsningsorientert.

Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt.

 

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et hyggelig og internasjonalt arbeidsmiljø preget av høy kompetanse
 • Lønn i stillingskode 1407 Avdelingsleder i spennet kr. 691 400 - 860 300,- per år, avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønnsplassering kan vurderes for særlig kvalifiserte kandidater.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Meget gode velferdsordninger.

 

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge:
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/172976/avdelingsleder-komparativ-medisin

 

Når du søker bør du ha søknadsbrev og CV klar for opplasting som vedlegg.

 

 

Andre opplysninger
Vi gjør oppmerksom på at det etter søknadsfrist vil bli utarbeidet offentlig søkerliste.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

 

Kontaktinformasjon
Interessenter kan ta fortrolig og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i ISCO Group, Beate Ottem Svanes, tlf. 47 918 33 000.

 

Om Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

 

Institutt for medisinske basalfag skal gjennom sin virksomhet innen forskning, formidling og undervisning fremme god helse ved å øke basalmedisinsk kunnskap for å forstå normale prosesser, og gi innsikt i mekanismer som forårsaker eller forebygger sykdom. Instituttet skal være en ledende aktør innen fremtidsrettet grunnforskning for god helse, og bidra til forskning som kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets helseutfordringer. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har ca. 350 ansatte.