Saker til behandling:

  • Årsberetning og regnskap for 2021
  • Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2023
  • Valg
  • Tid og sted for årsmøtet 2023
  • Innkomne saker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til Veterinærforeningens sekretariat senest 1. oktober 2022.

Medlemmer i valgkomiteen er Bjørn Gillund, telefon: 91 38 67 98, Siri Gåsnes, og Gro Vee