Den norske veterinærforening

Avfallshåndtering fra dyreklinikker eller i praksis

Veterinærforeningen har undersøkt dette med Miljødirektoratet, hvem har ansvar

 

 

 

 

 

Se spørsmål og svar:

 Ansvar for håndtering av avfall.docx
 Avfallshåndtering - Mijødirektoratet.pdf