Den norske veterinærforening

Avtale ved beordring av veterinærer

Dyrehelsepersonellovens § 27 sier at myndighetene kan beordre veterinærer til tjeneste i alvorlige krisesituasjoner mot avtalt godtgjørelse.

Den norske veterinærforening og Mattilsynet har inngått en avtale som regulerer godtgjørelse og andre rettigheter når private veterinærer blir beordret til tjeneste i krisesituasjoner.

Avtalen kan du laste ned her