Den norske veterinærforening

Avtaler med KS

DNV har del i følgende avtaler med KS: Avtale om forhandlingsrett i KS sitt forhandlingsområde. Hovedavtale om tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedtariffavtale om lønns- og arbeidsvilkår for medlemmer ansatt i kommunene. Rammeavtalen om Veterinærvakten

DNV deltar i de årlige lønnsoppgjørene i KS-området pr. 1. mai hvert år.

DNVs medlemmer ansatt i kommuner utenom Oslo har også de rettigheter som følger av særavtalene i KS-området når disse er anvendbare, som f eks KS sitt reiseregulativ.

Alle kommuner i Norge utenom Oslo er medlemmer på arbeidsgiversiden av KS sine avtaler.

Oslo kommune er et eget forhandlingsområde. DNV har for tiden ikke medlemmer ansatt i Oslo kommune, og vi har derfor ikke formell forhandlingsrett i Oslo.