Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden.

På Mattilsynets nettsider finner du informasjon om sykdommen og hvilke tiltak som vil bli satt i verk dersom smitten kommer til Norge.

Vi ber våre medlemmer om å holde seg oppdatert via nettsidene til både Mattilsynet og Veterinærinstituttet.