Den norske veterinærforening

Bestill artikler fra NVT

Forfattere og andre interesserte kan bestille særtrykk av artikler i tidsskriftet.
Særtrykk kan bestilles også etter at artikkelen er trykket.

Bruk vedlagte bestillingsskjema. Bestillingsskjemaet sendes til Wenche Kjølen  i Kursiv.

  Bestillingsskjema særtrykk-Kursiv.pdf