Den norske veterinærforening

Bestille Temahefter

Helse og velferd hos rein

Tema: 

Beskrivelse: 

Pris: kr 590,-.

Studentpris: kr 290,-.

Beredskap mot matbårne sykdommer

Tema: 

Beskrivelse: 

Utgivelsesår: 2012

Pris: kr. 350,-

Studentpris: kr. 200,-

Helse og velferd hos hest

Tema: 

Beskrivelse: 

Utgivelsesår: 2010

Pris: kr. 890,-

Studentpris: kr. 490,-

Beredskap mot alvorlige sykdomsutbrudd hos husdyr og oppdrettsfisk

Tema: 

Beskrivelse: 

Utgivelsesår: 2009

Pris: kr. 390,-

Studentpris: kr. 300,-

Zoonoser

Tema: 

Beskrivelse: 

Utgivelsesår: 2004

Pris: kr. 250,-

Studentpris: kr. 200,-

Gyrodactylus salaris (minitemanr.)

Tema: 

Beskrivelse: 

Utgivelsesår: 2004

Pris: kr. 100,-

Studentpris: kr. 100,-

  • 1
  • 2