Den norske veterinærforening

Bistand til inkasso for næringsdrivende

Inkassotjenester fra Sergel Norge for veterinærer i næringsvirksomhet

DNV har innhentet flere tilbud på inkassotjenester. Etter å ha vurdert pristilbud og det faktum at Jan Myhrvold har lang erfaring i å yte inkassobistand til veterinærer, falt valget på Sergel Norge.

Årsgebyr: For våre medlemmer er årsgebyret for inkassotjenester gjennom Sergel Norge kr. 950,-.

For nærmere informasjon om avtalen, kontakt:
Sergel Norge, Jan Myhrvold
E-post: jan.myhrvold@sergel.no
Mobil: 901 50 579

Kontakt i DNV er økonomisjef Solveig Magnusson