Den norske veterinærforening

Brno

Du kan studere veterinærmedisin på engelsk ved University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences i Brno. Utdanningen er seksårig.

Søknadsprosess
Du søker gjennom universitetets norske representanter, Bjørknes og Sonans. Du må ta en totimers opptaksprøve som tester deg i biologi og kjemi. I tillegg er det et intervju hvor du må fortelle litt om hvorfor du ønsker å studere veterinærmedisin i Tsjekkia.

Innpass for utenlandsstudenter på Norges veterinærhøgskole
NVH utlyser ledige plasser til veterinærstudiet inntil to ganger årlig. Ved eventuelle ledige plasser blir dette kunngjort på NVHs nettsider. Søkerne vil bli vurdert i henhold til de studieresultater de har hatt på studiet frem til søketidspunktet.
Les mer om erstatningsstudent hos NVH

Godkjenning
For å praktisere som veterinær i Norge med utenlandsk utdanning må du ha autorisasjon fra Mattilsynet. Hovedkravet for utdanning innen EU/EØS er at man kvalifiserer til godkjenning i landet man har utdanningen fra.
Les mer om godkjenning av veterinærutdanning fra utlandet (Mattilsynet)