Den norske veterinærforening

Brønnbåtveileder

Akvaveterinærenes forening (AVF) og Tekna Havbruk og fiskehelse har sammen utarbeidet en veileder for brønnbåtinspeksjoner

Veilederen inneholder retningslinjer for hvilken dokumentasjon man har krav på, hvordan visuell kontroll skal foregå, test av renhold (ikke et krav for å utstede attest) og skriving av attest.

Veilederen

Rapportmal

 

Foto: Vasco Pinhol, for Cflow Fish Handling AS