Agenda 
1. Innkalling 
2. Regnskap/ budsjett 
3. Årsmelding 
4. Valg
5. Innkomne saker.

Send info om saker til leder Birgit Brohaug innen torsdag 1. desember.

Det vil bli mulighet for å delta i møtet på zoom. Gi beskjed til Birgit Brohaug905 47 765, innen 1.desember om det er ønskelig for deg.

Vi gleder oss over at det igjen er muligheter for å treffes i hyggelig lag, og håper DU har mulighet til å komme!

For styret i Buskerud veterinærforening 
Birgit Brohaug