Foreningen har en fortjenestemedalje som følger æresmedlemskapet. Medaljen kan også tildeles andre for særlig fortjenestefullt virke i standens, foreningens og samfunnets interesse.