Foreningens medlemmer er ordinære medlemmer, frivillige medlemmer og æresmedlemmer.

Ordinære medlemmer er medlemmer av DNV som bor, arbeider innen foreningens geografiske område eller av andre grunner finner det naturlig å være tilknyttet foreningen. Studentmedlemmer kan velge om de vil være medlem av en lokalforening. Medlemmer av DNV som har tilknytning til flere lokalforeningsområder, må velge hvor de vil ha ordinært medlemskap.

Frivillige medlemmer er medlemmer av Dnv som har ordinært medlemskap i en annen av DNVs lokalforeninger. Frivillige medlemmer har ikke stemmerett i saker som vedrører DNVs organisasjon.

Til æresmedlem kan innvelges enhver som har gjort seg særlig fortjent til foreningens heder. Æresmedlemmer velges på den måten årsmøtet bestemmer.