Årsmøtet velger: 

  • Leder for 2 år.
  • Styremedlemmer for to år. Likevel skal valget eventuelt ved loddtrekning ordnes slik at minst et styremedlem er på valg hvert år.
  • Varamedlemmer til styret for to år, slik at ett varamedlem er på valg hvert år. 
  • Valgkomité – leder og ett medlem – for to år.
  • Revisor for 2 år

Valgene skal være skriftlig dersom det foreligger flere forslag eller noen krever skriftlig valg. Ethvert medlem plikter å motta valg til et verv, men det kan nekte å motta valg i like lang tid som det har innehatt tilsvarende verv.