Lokalforeningene kan selv vedta egne bestemmelser eller ordninger. Bestemmelsene må ikke være i strid med DNVs øvrige lover, vedtekter eller etiske regler.