Forslag om lovendringer skal vedlegges innkalling til årsmøtet.