Den norske veterinærforening skal ha en gruppe av kollegahjelpere som oppnevnes av sentralstyret.