Den norske veterinærforening

Digitale konsultasjoner i Veterinærmedisin

11.04.2019
På humanhelsesiden har slik telefonisk konsultasjon gjort sitt inntog og kunder forventer også denne typen tilbud for sine dyr. Veterinærforeningen oppfordrer alle sine medlemmer til å utnytte ny teknologi til å videreutvikle kommunikasjon med dyreeiere til beste for dyrenes velferd og helse.

Veterinærforeningen har registrert lanseringen av veterinærtjenester med digitale konsultasjoner via videooverføring, og den påfølgende diskusjonen rundt dette forretningskonseptet.

Vi forventer at denne type konsultasjoner, på lik linje som all annen veterinærpraksis, gjennomføres i henhold til bestemmelsene i Dyrehelsepersonelloven om forsvarlig virksomhet, henvisning og journalføring. Dette kan være et supplement for å avgjøre om dyret er sykt og trenger fysisk konsultasjon hos veterinær. Samtidig er det viktig at veterinærer som tilbyr digitale konsultasjoner er seg bevisst de utfordringer som følger av at pasientene ikke blir undersøkt fysisk.

-        Digitale konsultasjoner må ikke bli en forsinkende faktor, men bidra til at dyr får raskere og mer målrettet hjelp hos veterinær og sier Torill Moseng, president i Den norske veterinærforening.

Lønns- og arbeidsvilkår for veterinærer som tilbyr digital konsultasjonvia videooverføringer må være like gode som i andre bransjer. En slik tjeneste må selvfølgelig prises på lik linje med andre tjenester som ytes i forbindelse med undersøkelse og behandling av dyr.  Det er viktig at aktuelle tilsynsmyndigheter innretter sine tilsyn i forhold til en ny digital hverdag, og at regelverket oppdateres for å inkludere nye teknologiske løsninger og bruksområderfortløpende.

Veterinærforeningen oppfordrer alle sine medlemmer til å være seg bevisst at ny teknologi vil bli en del av framtidig kommunikasjon med dyreeiere til beste for dyrenes velferd og helse.

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.