Den norske veterinærforening

Disse er med på å bestemme hvem som får støtte fra Forskningsrådet

23.04.2019
To av våre medlemmer er oppnevnt i hvert sitt porteføljestyre i Forskningsrådet. Veterinær Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet, ble oppnevnt i styret for Landbasert mat, miljø og biomasse og veterinær Øyvind Fylling-Jensen, NOFIMA, ble oppnevnt i styret for Livsvitenskap.

Porteføljestyrene er en del av en større omlegging av Forskningsrådets arbeid og har ansvar for flere programmer for å se større områder i sammenheng og for å få en bedre kobling mellom forskning og innovasjon.

Det kom inn mer enn 1300 forslag i innstillingsprosessen og Forskningsrådet har i sammensetningen av styrene lagt vekt på god geografisk spredning og at medlemmene kommer fra ulike forskningsmiljøer og næringer. Oversikt over alle styrene finnes her

Veterinærforeningen gratulerer begge med vervene som de vil ha i fire år.

 

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.