Den norske veterinærforening

DNB gambler med dyrs velferd for å selge forsikringer

19.04.2018
DNB spiller på frykt og forsøker å så tvil om hva slags hjelp dyr i Norge får kun for å selge forsikringer. Banken bryter ned et lovfestet system som fungerer og oppnår ikke annet enn å svekke dyrevelferden.

Veterinærforeningen oppfordrer nå DNB til å trekke hele reklamekampanjen. Ikke bare fordi det politisk er helt uaktuelt å få et 114-nummer, men fordi Norge allerede har et lovfestet døgnåpent vaktsystem for å hjelpe dyr i nød. Dette systemet fungerer svært godt, og DNBs forslag vil ikke gjøre annet enn å fordyre og forsinke hjelpen.

– Her later banken som om de finner opp et system for å sikre dyr nødhjelp. Vi har bedt om et møte med DNB for å diskutere saken, men har ikke fått noe svar på vår henvendelse. Banken er åpenbart ikke opptatt av dyrs velferd. Den er opptatt av å selge et kommersielt produkt, sier Torill Moseng, president i Den norske veterinærforening.

– Det kan virke som om DNB tror nordmenn er så dumme at de ikke vet at de bør ringe veterinæren om et dyr er sykt. Slik er det selvfølgelig ikke. Veterinærer landet rundt hjelper dyr hver eneste dag, kveld, helg og helligdag. Å lage en parallellordning til dagens system vil forsinke denne hjelpen og svekke dyrevelferden, legger hun til.

Veterinærforeningen har ikke tillit til at DNB ønsker å koble seg til den eksisterende kommunale lovfestede vakten.

– Dette er et reklamestunt for å få flere forsikringskunder og har ingenting å gjøre med å påta seg et samfunnsansvar.  Akutt nødhjelp må ikke styres av en forsikringsbank, men fortsatt ligge som et landsdekkende kommunalt ansvar, sier Moseng, som finner det overaskende at DNB ignorerer den eksisterende ordningen som sikrer alle dyreslag hjelp døgnet rundt i hele landet.       

– Infrastrukturen som skal til for at alle dyr, ikke bare våre kjæledyr, får hjelp når de har behov for det er altså på plass og fungerer godt, sier Moseng, som ber DNB trekke sin kampanje.

– DNBs kunnskap om eksisterende ordninger er svært mangelfull og vi har ikke tillit til at DNB har kompetanse og vilje til å fullføre det arbeidet som skal til for å få et fungerende telefonnummer til å virke etter hensikten. I stedet for å samarbeide med de organisasjoner og myndigheter som faktisk drifter en velfungerende ordning, har de overlatt til reklamebyrået TRY å hoste opp et kreativt, men skadelig, reklamestunt, avslutter Moseng.

 

Kontaktperson:
Torill Moseng, veterinær
P
resident
Den norske veterinærforening
Keysersgt 5, 0165 Oslo
Postboks 6781. St.Olavs pl. 0130 Oslo
Tlf. 47 22 99 46 00 Fax. 47 22 99 46 01
Mobil 47 930 930 64

 Pressebilde Torill Moseng

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.