Den norske veterinærforening

DNV-A

Om utvalget

DNV-A deltar i Akademikernes tariff-forhandlinger mot både staten og KS, samt fører egne tariff-forhandlinger mot klinikkeiernes representanter. DNV-A tar også del i Akademikernes forhandlinger om hovedavtalene i staten og kommunene.

Innkallinger og referater fra styremøter i DNV-A

Innkallinger og referater vil bli lagt ut fortløpende. Logg deg inn for å lese mer.

Generalforsamling

Her finner du innkallinger og referater fra generaforsamlinger

Styre

DNV-A har generalforsamling med valg annethvert år i forbindelse med et Tillitsvalgtkurs for DNV-A tillitsvalgte. Neste generalforsamling blir i 2020.

Tillitsvalgtskurs

Om kursene

Tariffavtaler

Her vil du finne gjeldende Hovedavtaler, rammeavtaler og tariffavtaler fra stat, kommune og private arbeidsplasser