Den norske veterinærforening

DNV-N

Om utvalget

DNV-N fører årlige drøftinger med KS om den kliniske landsomfattende Veterinærvakten, og årlige forhandlinger med Geno om inseminering. DNV-N skal også ivareta næringsinteressene til medlemmene i DNV-N.

Styre

DNV-N har generalforsamling i forbindelse med de veterinære fagdager annethvert år. Siste generalforsamling var 12. juni 2015. Valgene gjelder for to år.

scared

Kurs og aktiviteter

Her vil du kunne finne aktuelle kurs eller aktiviteter. Er det ikke listet opp kurs, gå til kursoversikt.

Innkallinger og referater

Innkallinger og referater vil bli lagt ut fortløpende. Logg deg inn for å lese mer.