Den norske veterinærforening

Dønna og Herøy vaktdistrikt - driftstilskudd for veterinærpraksis med veterinærvakt

Dønna og Herøy

Tittel: Veterinær

Stillingstype: Fast stilling

Søknadsfrist: 15. februar 2018

Kommunene Herøy og Dønna er bundet sammen med bru. Det er gode fergeforbindelser til regionsenteret Sandnessjøen som har flyplass og kort vei til jernbane. Distriktet ligger midt i øyriket på Helgeland med fantastiske muligheter for et svært variert friluftsliv.

Det er ledig veterinærpraksis i Dønna kommune med deltakelse i vakt. Det er ledig 2/3 av vakta i vaktdistriktet. Det søkes hovedsakelig helhetlige løsninger for både dagpraksis og vakt. Kommunen kan inngå avtaler som dekker deler av praksis/vakt dersom dette inngår i en helhetlig tjeneste.

Med forbehold om kommunestyrets godkjenning lyses det ut et driftstilskudd til veterinær. Praksisen omfatter stordyrpraksis i Dønna kommune samt deltakelse i vakt. Dønna og Herøy kommuner har felles vaktdistrikt der vakta er delt mellom veterinærer i vaktdistriktet.

Hovedproduksjonen er melk og kjøttproduksjon på storfe og sau. Med praksisen følger kommunalt driftstilskudd. Det er mulighet for stimuleringstilskudd i tillegg. Dette tilskuddet søkes årlig og tildeles under forutsetning av at dette bevilges fra Fylkesmannen. Det ytes statlig vakttilskudd i henhold til Statens satser. I tillegg ytes et kommunalt vakttilskudd.  I tillegg kommer inntekt fra syke- besøk. Det er ønskelig at det inngås avtale med GENO om inseminering.

Til sammen utgjør tilskuddene og omsetning fra praksis, inseminering og vakt store muligheter for god inntjening og en variert praksis.

For å få god fleksibilitet ved avvikling av ferie og fritid må det samarbeides internt med de øvrige veterinærene i vaktdistriktet. Det er god dialog og samarbeid med veterinærene i nabokommunene.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Det er ønskelig med tiltredelse 1.4.2018.

 

Kvalifikasjoner:

Veterinær med autorisasjon. Erfaring fra både stordyr og smådyr er ønskelig, men også nyutdannede veterinærer vil bli vurdert.

Mer opplysninger kan fås hos Landbrukssjef Jørn Høberg, tlf 48 20 13 97

Søknad sendes Dønna kommune, 8820 Dønna innen 15.02.18.