Den norske veterinærforening

Drektighetsundersøkelse og seksuell helsekontroll hos storfe

18. - 20. november 2019
Bryne
KURSET ER FULLTEGNET! De som melder seg på etter at kurset er fulltegnet vil automatisk bli satt på venteliste.

Kurset arrangeres av DNV/PVF i samarbeid med Veterinærhøgskolen og Geno.

Kursinnhold
Kurset gir en repetisjon av de faglige teoretiske prinsipper rundt seksualsyklus og drektighetskontroll hos ku, inkludert aktuell hormonbehandling og gjennomgang av aktuelle fruktbarhetsverktøy. Store deler av kurset er satt av til praktisk trening på levende dyr, ved rektalisering og bruk av ultralyd. Videre blir det gjennomgang av organer fra slakteri.

Målsetting
Kurset tar sikte på å gi både nyutdannede og erfarne veterinærer økte ferdigheter i drektighetsundersøkelse ned mot 5 uker etter inseminering, samt i seksuell helsekontroll. Det legges hovedvekt på øving av praktiske ferdigheter og bruk av ultralyd.

Målgruppe
Veterinærer i stordyrpraksis som ønsker å forbedre eller oppdatere sine ferdigheter innen emnet.

Kursledelse og programutvalg
Trond A. Braseth (kursleder), Knut Karlberg, Per Gillund

Foredragsholdere

 • Knut Karlberg, Professor emeritus
 • Per Gillund, veterinær, GENO
 • Trond A. Braseth, veterinær, DNV/PVF
 • Tjerand Lunde, veterinær

 
Sted
Den teoretiske delen av kurset, samt bespisning vil foregå på Jæren hotell på Bryne, hvor det er reservert overnatting.

Utgifter til hotell og bespisning kommer i tillegg til kursavgiften og betales direkte til hotellet.

Påmeldingsfrist
20 oktober 2019
Ved påmelding før 1. oktober gis en reduksjon i kursavgift med 500 kroner

Øvrige opplysninger
Deltagerantall pr. kurs er begrenset til 14.
Deltagere registreres i den rekkefølge påmeldingene kommer inn.

Praktiske øvelser og undervisning i drektighetsdiagnostikk foregår på gardsbruk i området.

KURSET ER FULLTEGNET!
De som melder seg på etter at kurset er fulltegnet vil automatisk bli satt på venteliste.

 • Program:

  18. november

  1100 -1200

  Lunsj

  1200 -1215

  Åpning av kurset

  1215 -1300

  Gjennomgang av ovarialsyklus og drektighetsundersøkelse (Karlberg)

  1315 -1430

  Hormonbehandlinger i reproduksjonsarbeidet (Karlberg)

  1430 -1500

  Kaffe

  1500 -1600

  Organdemonstrasjon. Teknikk ved rektalpalpasjon og bruk av ultralyd (Gillund, Lunde)

  1600 -1800

  I besetning: Demonstrasjon i bruk av ultralyd i

  reproduksjonsarbeidet, samt praktisk palpasjonstrening

  (Karlberg, Gillund, Lunde)

  2000 -

  Middag

   

  19. november

  0800 -1200

  Gjennomgang av organer (Karlberg, Gillund, Fossen)

  1200 -1300

  Lunsj

  1300 -1700

  Øvelse i tidlig drektighetsdiagnostikk i besetning. Rektalisering og ultralyd (Karlberg, Gillund, Braseth, Lunde)

  1800 – 1900

  Årsmøte PVF

  2000 -

  Middag

   
  20. november

  0900 -1230

  Øvelse i tidlig drektighetsdiagnostikk i besetning.

  Rektalisering og ultralyd (Karlberg, Gillund, Braseth, Lunde)

  1230 -1330

  Lunsj

  1330 -1545

  Bruk av dataverktøy i fruktbarhetsarbeidet (Gillund)

  1545 -1600

  Evaluering, avslutning av kurset

 • Kursavgift

  Ordinær kursavgift: 12 500 kroner
  Kursavgift medlemmer av DNV: 8 900 kroner

  Ved påmelding før 1. oktober gis reduksjon i kursavgift med 500 kroner.

  Utgifter til hotell og bespisning kommer i tillegg og betales direkte til hotellet.
   

  Generelle retningslinjer vedrørende påmelding, fakturering og evnt. avmelding:

  Ved avmelding en uke etter at påmeldingsfristen har gått ut, men innen 10 dager før kurset starter, faktureres et administrasjonsgebyr på kr. 1000. Ved avmelding senere enn 10 dager før kursstart faktureres et gebyr på kr. 2000.

  Etter påmeldingsfristens utløp er den enkelte kursdeltaker selv ansvarlig for eventuelle utgifter som måtte påløpe i forbindelse med avbestilling av hotellrom.

  Oppholdsutgifter på dette kurset er ikke inkludert i kursavgiften(se over).

  Betaling for hotellopphold utover dette gjøres direkte med hotellet av den enkelte kursdeltaker ved avreise, med mindre annet uttrykkelig er angitt i annonsering av kurset.

Påmelding