Oppdatert 18.03. 2020, kl. 14.00
På grunn av koronasituasjonen må det i perioder påregnes noe redusert kapasitet ved Tine Mastittlaboratoriet.

Det skal derfor ikke sendes inn blodprøver for BRSV/BCoV analyse før etter påske.
Melkeprøver kan sendes som vanlig.

Har du spørsmål, ta kontakt med Animalia via lenke til Animalias kontaktinfo.