Den norske veterinærforening

Driftstilskudd - veterinærtjeneste produksjonsdyr

Vest-Agder

Tittel: Veterinær

Stillingstype: Fast stilling

Kommunene Farsund, Lyngdal, Lindesnes og Mandal i Vest-Agder lyser ut driftstilskudd til veterinær for å sikre veterinærtjenester for produksjonsdyr på dagtid, primært i kommunene Lindesnes og Mandal.

Veterinæren må i tillegg delta i 4-delt vaktordning i Lindesnes veterinærvaktområde. Vaktområde dekker alle 4 kommunene nevnt over. Det er i dag 3 veterinærer knyttet til vaktordningen og en av veterinærene er leder/administrerer vakta. Farsund kommune er driftsansvarlig kommune for vaktordningen.

Vi søker etter veterinær som:

  • Har utdanning som veterinær med norsk autorisasjon
  • Har egen bil og utstyr tilpasset oppdrag med produksjonsdyr
  • Kan vise til relevant klinisk praksis
  • Kan innfri krav til responstid på 1,5 time for deltakelse i vakttjenesten

Driftstilskuddet er kr. 300.000,- pr. år for en periode på 2 år regnet fra 01.01.2019.

Deltakelse i vaktordningen dekkes etter statens satser.

Søknadsfrist: 21.12.2018

For flere opplysninger, kontakt jordbrukssjef Aud Irene Vatland, Farsund kommune, mob. 415 08 280, e-post: aud.irene.vatland@farsund.kommune.no

Søknad med dokumentasjon sendes: Farsund kommune, postboks 100, 4552 FARSUND eller post@farsund.kommune.no  Søknad må merkes sak 13/2447.