Den norske veterinærforening

Dyreeier

Liten hund

Kjøp av veterinærtjenester

Kjøp av veterinærtjenester er kjøp av private tjenester på linje med kjøp av tjenester fra andre profesjonelle tilbydere.

Lover

Relevante lover

Veterinærprofesjonen er underlagt en egen lov som regulerer veterinærenes faglige virksomheter på lik linje med det som gjelder for helsepersonell. Loven heter lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.

rutiner ved klage

Klagerutiner

Det kan være ulike situasjoner hvor det er aktuelt å klage på en veterinærs tjenester.

ans_alle

Dyreklinikker

DNV vil etter hvert opprette en liste med søkefunksjon over alle norske veterinærklinikker. I tillegg har DNV en godkjenningsordning for dyreklinikker som tilfredsstiller krav utover de generelle krav som gjelder for veterinære virksomheter