Den norske veterinærforening

Dyrlegene i Etne søker stordyrpraktiker

Tittel: Stordyrpraktiker

Stillingstype: Fast stilling

Dyrlegene i Etne søker ny medarbeider som har lyst å arbeide hovedsakelig med produksjonsdyr. Det er også muligheter for å arbeide noe med smådyr om det er interesse for det.

Praksisområdet er lettkjørt og har variert praksis på storfe, gris og sau, samt litt hest og geit. Det er et relativt ungt bondemiljø i vekst. Samarbeidet mellom bønder og veterinærer er spesielt bra, noe som gjør arbeidsdagen veldig trivelig. Dyrlegene utfører all semin på storfe i praksisområdet.

Søker må ha godkjent kurs i semin av storfe. Vi deltar i 3-delt kommunal vaktordning, men det blir gode muligheter for fridager og fleksibel arbeidstid, så ikke bli skremt av dette. Søker må delta i vaktordningen.

Etne kommune ligger 1 time øst for Haugesund og kan by på et levende bygdeliv. Det er kun 2,5 timer til Stavanger og 3,5 timer til Bergen med bil. E134 går gjennom kommunen. Kommunen har et aktivt kulturliv og gode oppvekstforhold med lokale skoler og barnehager.

Tidspunkt for oppstart blir etter nærmere avtale, gjerne fortest mulig.

Vi ber om CV og søknadsbrev på e-post. Søknader blir behandla fortløpende.

Spørsmål rettes til: Ane Sandal Solberg Telefon: 95426072 E-post: anesandalsolberg@gmail.com Eller til; Håvard Kambo Telefon: 91510880