Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruk- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helsedirektoratet, Direktorat for medisinske produkt og Mattilsynet var alle invitert til å komme med innspill og spørsmål til Apotekforeningen og Veterinærforeningens skisserte digitale løsning.

Dette var et nyttig og positivt møte. Veterinærforeningen takker for gode innspill og gleder seg til videre arbeid for å få på plass e-reseptløsning for veterinære legemidler, sier fagsjef Camilla Larsen som presenterte løsningen sammen med Maren Krogh fra Apotekforeningen.