Frist for oppmelding til eksamen er 15. september hvert år. Søknadsskjema finner du i boksen "Dokumenter". Fagutvalget skal godkjenne søknaden. 

Eksamen gjennomføres over to dager med en skriftlig og en muntlig prøve. Begge prøvene må være bestått for at kandidaten kan meddeles spesialiststatus.