Den norske veterinærforening

Ekstraordinær generalforsamling i DNV-A

14.05.2019
Styret i DNV-A innkaller til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med tillitsvalgtkurset på Veterinærdagene kl 17.15-18.00 den 12 juni. 2019

Saksliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 2: Valg av møteleder. Møteleder kan ikke være medlem av styret.

Sak 4: Gjennomgang av forslag til endring i lover og vedtekter for DNV

Sak 3: Velge styre, styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Sak 4: Velge valgkomite.

Endelig innkalling med sakliste, innstillingen fra
valgkomiteen og opplysning om forhånds-avstemming skal gjøres kjent for
medlemmene senest 14 dager før generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke er deltakere på DNV-As tillitvalgtkurs må selv dekke sine utgifter i forbindelse med deltakelse på
generalforsamlingen.

 

 

Vennlig hilsen

DNV-As styre

 

 Valgkomiteens instilling til nytt styre i DNV-A ved ekstraordinær generalforsamling 2019.docx

0 Kommentar

Kommenter saken

Du må være logget inn for å kommentere.